banner

Rezervácia ubytovania

Pokiaľ máte záujem o rezerváciu ubytovania, kontaktujte nás :

Telefonicky: 00421 41 5695 413, GSM 00421 0903 522389

Faxom: 00421 41 5695 413

E - mailom: malafatra@nextra.sk, jandurko@nextra.sk

Zálohy a platby za pobyt prosíme zasielať:


1. Poštovou poukážkou na adresu: Penzion Malá Fatra
Ján Ďurko
013 06 Terchová 176
Slovenská republika

2. Na účet:

Ján Ďurko - Penzión Malá Fatra
m - Bank Žilina
číslo účtu 520 700-4202904057/8360

pladby zo zahraničia

BIC/SWIFT:BREXSKBX
IBAN:SK86 8360 5207 0042 0290 4057